رومانتی سیسم در هنر

/
سبک رومانتی سیسم (احساس گرایی)در هنر های تصویری در حقیقت …

سبک نئو کلاسیسم در هنر

/
این نهضت در فرانسه بوجود آمد. باز گشت به اصول هنری یونان با…

“سبک باروک” Baroque

/
هنر قرن ۱۷و نیمه ۱۸میلادی متعلق به باروک است. ریشه این کلمه اح…

رمانتیسم در سینما و عکاسی Romance

/
•این سبک در سینما و عکاسی با تمام ویژگی های ذکر شده در ادبیا…

سبک رمانتسیم در هنر Romance

/
" نمایش هیجان طوفانی و طبیعت سرکش" که از جمله علایق رومانتی …

سبک منریسم در هنر Mannerism

/
سبک منریسم یه گرایش های مهم در هنر رنسانس پسین اطلاق می شود ک…

سبک رنسانس در هنر Renaissance

/
هنر رنسانس ارزایتالیا آغاز شد و از یک واژ ایتالیایی به معنای ت…

آشنای با تجهیزات نور و نور پردازی(1)

/
نور از ذراتی بنام فتون تشکیل شده است .نور مهمترین رکن عکاس…

کادر بندی در عکاسی پرتره 2 (Framing in portrait photography2)

/
6-نی شات (knee shot) (زمانی از این اصطلاح استفاده می کنیم که ا…

کادر بندی در عکاسی پرتره (Framing in portrait photography)

/
امروزه عکاسی پرتره یکی از پر طرفدار ترین شاخه های عکاسی می باشد …